Moeten - Willen - Kunnen              

Klachten

Bij MWK staan de wensen van de hulpvrager centraal. Toch kan het gebeuren dat hij/zij niet tevreden is over de training of begeleiding. Is dit het geval, dan kan dit het beste eerst met MWK besproken worden. Samen wordt er dan op zoek gegaan naar een oplossing.  Indien dit niet lukt, dan kan er een klacht ingediend worden bij het klachtenportaal zorg.

Ieder ingediende klacht wordt in behandeling genomen.
 Via de onderstaande link komt u op de website van klachtenportaal zorg. De cliënt ontvangt tevens een flyer met uitleg indien er een overeenkomst tot stand is gekomen.

www.klachtenportaalzorg.nl 


Privacy beleid

MWK gaat zorgvuldig om met alle privacy gevoelige gegevens volgens de regels van het privacy beleid. Het privacy beleid ontvangt u voor aanvang van de hulpverlening. Ook kunt u deze opvragen via het contactformulier. 

 
E-mailen
Map
Info
Instagram
LinkedIn